Letselschade mag niet worden verward met lichamelijk letsel. Een letselschade is een min of meer ernstige beschadiging (letsel) aan het lichaam van een slachtoffer van een verkeersongeval. Deze schade kan de fysieke integriteit van het slachtoffer aantasten, maar ook zijn of haar psychologische integriteit. De schade is het gevolg van de hierboven genoemde lichamelijke letsels.  Volg de link https://www.letselschade.nl voor meer informatie over schadevergoeding bij letselschade

Een verkeersslachtoffer dat lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen als gevolg van een verkeersongeval kan een vergoeding voor letselschade vragen, hetzij in der minne, hetzij voor de rechtbank. Dit kan Letselschade.nl voor je regelen.

Persoonlijk letsel recht

Slachtoffers van letselschade en hun vertegenwoordigers zullen het moeten opnemen tegen een tegenstander: de verzekeringsmaatschappij. Want het is wel degelijk een strijd om voor alle letsels een vergoeding te krijgen, tegen de schijn in.

De wet is het werktuig, maar ook het wapen van de advocaat. Wat de vergoeding van de schade van het slachtoffer betreft, zullen immers bedragen van uiteenlopende omvang worden uitgekeerd voor elk van de vastgestelde, onderhandelde of bij vonnis verkregen verliezen.

Soms zullen deze bedragen zeer hoog zijn en het doel van de verzekeringsmaatschappij (zoals alle maatschappijen) zal ongetwijfeld zijn om zo weinig mogelijk uit te betalen door alle mogelijke listen en trucs te gebruiken.

De ervaren letselschadeadvocaat kent de procedure, oefent ze uit en zal ze indien nodig gebruiken om de belangen van het slachtoffer te beschermen.

Sommige slachtoffers zullen niet vechten; dat zijn degenen die hun verzekering of de andere verzekeringsmaatschappij vertrouwen. Zij nemen het verslag van de medisch deskundige ongewijzigd over zonder zich te laten bijstaan door een medisch adviseur, valideren de schade en de beoordeling daarvan zonder discussie en aanvaarden ten slotte het financiële voorstel door ondertekening van een verkort schikkingsprotocol. Zij zullen zich enkele jaren later, bijvoorbeeld door het lezen van dit artikel, realiseren dat de verkregen middelen ontoereikend zijn om de realiteit van hun situatie te dekken.

De letselschade advocaat en de stadia van de schadevergoeding

Slachtoffers van letselschade moeten zich ervan bewust zijn dat er geen schadevergoeding wordt uitgekeerd vóór de consolidatie, en met reden. Er zijn drie perioden die moeten worden vastgesteld om schadevergoeding mogelijk te maken: de periode vóór het ongeval, de periode vanaf het ongeval tot de datum van consolidatie, en ten slotte de periode vanaf de datum van consolidatie tot de toekomst van het slachtoffer.

Bij het ontbreken van een datum van samenvoeging zal de advocaat de laatste twee tijdvakken niet kunnen vaststellen, hetgeen een definitieve vergoeding in de weg staat.

Leave a comment